Lara Van Der Veen

Lara Van Der Veen

Professional Certified Coach

Lara är övertygad om att för att uppnå nya och bättre resultat så krävs verklig förändring, och hon ser på lärande som ett både stimulerande och kraftfullt sätt att åstadkomma just verklig förändring. I rollen som coach hjälper Lara organisationer att utveckla ledare att nå deras fulla potential, så att de sedan inspirerar sina medarbetare och team att göra detsamma. Lara faciliterar chefer och ledare att bygga tillit till sig själva, i sina team och i hela organisationen.

Lara har en master i Identitetsutveckling och Interkulturell kommunikation. Hon är även Professional Certified Coach (PCC) genom International Coach Federation (ICF). På Newfield Network (USA) har hon utbildat sig till “Ontological Coach”. Detta innebär att Lara utvecklar individer med fokus på vart de (individen, teamet eller organisationen) befinner sig nu, vart de vill vara och hur de skall nå dit och med vilka åtgärder de behöver göra för att uppnå sitt önskade resultat.