Vår berättelse

Lorensbergs grundades 1995 med ambitionen att förena en passion för tydlig och pedagogisk lärdesign med ett psykologiskt djup och beteendevetenskapliga verktyg.

Vi tror att varje interaktion är meningsfull. Oavsett om det är i korridoren eller på den globala scenen, tror vi att kultur kuraterar beteenden, och beteenden bygger kulturer. Därför är hjärtat i vad vi gör att facilitera förändring i varje interaktion.

Profound

Lorensbergs grundades 1995 med ambitionen att förena en passion för tydlig och pedagogisk lärdesign med ett psykologiskt djup och beteendevetenskapliga verktyg.

Kombinationen av dessa utgör en bra grund till att kunna utveckla ledare, team och medarbetare på ett sätt som faciliterar hållbara resultat. Vi strävar mot att facilitera varaktig förändring i de organisationer vi arbetar med genom att utveckla både individer, grupper och ledare såväl som organisationen i sin helhet. När våra klienter själva leder förändring och utveckling trivs vi på Lorensbergs som allra bäst med vårt arbete. Vi gör skillnad!

Professional

Lorensbergs har som mål att ge alla våra klienter det allra bästa professionella stöd och support som tänkas kan.

För att kunna leverera detta utmanar vi kontinuerligt vårt eget sätt att arbeta genom att identifiera utvecklingsområden och implementera ny kunskap, nya verktyg och nya metoder i vår egen organisation. Med en kombination av erfarna psykologer, professionella facilitatorer, coacher, utbildningsspecialister, ett inhouse digitalt designteam och organisationskonsulter över hela världen faciliterar Lorensbergs utveckling och förbättring.

Partnership

Vi tycker om att arbeta i nära partnerskap med våra klienter, ett partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende, respekt och öppenhet.

Vi värderar långsiktiga relationer och att lära tillsammans med, och av, våra klienter, så att mervärdet av våra interventioner överträffar förväntan inom klientens organisation.

Det här är vi

Vi tror på att varje interaktion är betydelsefull. Oavsett om det är i korridoren eller på den globala scenen, tror vi att kultur kuraterar beteenden, och beteenden bygger kulturer.

Det senaste

Nyheter och insikter

Vad vi gör

Vi utvecklar organisationer

Vad vi gör

Vi faciliterar team för förändring

Våra interaktioner

Berättelserna som byggde oss

Vad vi gör

Vi hjälper individer att trivas på jobbet

Ansök

Karriär

Möt teamet

Med en sällsynt kombination av erfarna psykologer, professionella facilitatorer, coacher, utbildningsspecialister, ett internt digitalt designteam och managementkonsulter över hela världen underlättar Lorensbergs tillväxt och förbättring.

Kontakta oss!