Vårt löfte till planeten

Hur Lorensbergs bidrar till en bättre värld

På Lorensbergs vill vi arbeta mot att skapa en bättre planet. Vårt mål är att bygga en hållbar ram och grund, vare sig vi utvecklar vår egen organisation eller våra kundorganisationer.

För oss innebär en hållbar grund att fokusera på de tre saker- Planeten, Människor och Vinsten. Vi vill skydda miljön, driva en etisk verksamhet, stödja våra samhällen och odla det bästa från våra team och kunder.

Vår vision är att vara de mest eftertraktade faciliteringspartnerna med ett glokalt perspektiv. Vi tror att varje interaktion är betydelsefull, och genom att underlätta samtal och dialoger som integrerar principerna och praktiken av hållbarhet kan vi bidra till en hållbar framtid.

Vi har valt att fokusera på följande hållbarhetsmål där vi tror att vi kan ha särskilt stor påverkan.

Hållbar-hetsmål
Intern inriktning

Vi erbjuder Black-belting-utbildningsprogram för att stärka varje konsults kunskap och utveckling inom ledarskap, teamutveckling och facilitering.

Vår ERG (employee resource group) utforskar hur man utvecklar Lorensbergs med en IDG-lins (inkludering, mångfald och jämställdhet).

Extern inriktning

Vi erbjuder utvecklingsprogram inom ledarskap, teamutveckling, förändringshantering och facilitering som vi tror kommer att stärka deltagarnas/företagskunders förmåga att göra skillnad i sitt arbete.

Våra ingripanden är kopplade till och stödjer de inre utvecklingsmålen, och vi arbetar för att göra dessa kopplingar tydligare.

Hållbar-hetsmål
Intern inriktning

Vi rekryterar aktivt och arbetar för att stärka könsjämställdheten i vår organisation.

Vi gör detta genom att fokusera på att bygga en transparent och öppen kultur med tydliga arbetssätt inom mångfald och inkludering. Det innebär att medvetet granska mänskliga rättigheter och etiskt ansvar för att säkerställa sunda maktdynamiker internt och externt.

Extern inriktning

Vi levererar program som stöder ökad könsjämställdhet med våra kunder, såsom DEI-element eller nätverk för kvinnliga ledare.

Detta innebär också att ställa tuffa frågor till våra kunder om deras ledningsteam och styrelsemedlemmar och arbeta för att belysa den saknade perspektivet.

Hållbar-hetsmål
Intern inriktning

Vi erbjuder hållbara arbetsvillkor för våra anställda, i linje med lokala föreskrifter, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Vi experimenterar med den fyra dagars arbetsveckan och flexibla arbetstidsregler för att säkerställa att återhämtning är en del av tillväxten.

Vi vill vara en lönsam organisation och därmed kunna erbjuda attraktiva karriärmöjligheter i de samhällen där vi verkar. Vår noggrannhet i rekrytering och introduktion är avgörande för detta.

Extern inriktning

Vi samarbetar endast med klienter och partners som följer dessa regler, och vi stöder klienter med lärande upplevelser fokuserade på att skala sin verksamhet på hållbara sätt samt coachning för mental hälsa och lärande om vad som krävs för att återhämta sig och reflektera.

Hållbar-hetsmål
Intern inriktning

Vi arbetar aktivt för att minimera vår egen klimatpåverkan genom att minska våra resor, organisera evenemang med hållbarhet i fokus och ha "minska, återanvända, återvinna" i åtanke.

Vi har inrättat en intern uppförandekod samt en uppförandekod för leverantörer/partners.

Exempel på områden vi tittar på inkluderar: växthusgasutsläpp, pappersanvändning, energi och vatten, kontorsmaterial och mat, transport och affärsresor. Vi har en resepolicy på plats. Vi övervakar detta två gånger om året och vidtar åtgärder för förbättring.

Extern inriktning

Vi förväntar oss att våra partners följer vår uppförandekod.

Vi framhäver deras klimatmål och visar hur vi arbetar mot dem som en del av vårt partnerskap. Vi dokumenterar dessa hållbarhetsprinciper i vår klientpartnarkartläggning. Detta arbete demonstreras sedan och återspeglas tillbaka till dem i vår partnership results process.

Hållbar-hetsmål
Intern inriktning

Vi väljer att etablera nära partnerskap som behandlar hur hållbarhet kan införlivas i samarbetet.

Vår Employee Resource Group fokuserar på de inre utvecklingsmålen, deltar i dess nätverk och förespråkar dess budskap.

Extern inriktning

Vi tror att varje interaktion är betydelsefull och med facilitering som ryggraden i vår pedagogik stöder vi dialoger och samtal med tydliga avsikter att arbeta för en bättre planet.

Vi strävar efter att ha en ännu närmare koppling till de inre utvecklingsmålen i kommande år.

Våra mål de närmaste två åren


Bygga en hållbar grund
- Genom att vara en stabil, lönsam organisation erbjuder vi en attraktiv arbetsplats och pålitliga partnerskap med våra kunder. Vi uppnår detta genom att bygga relevant och hög kompetens, ha rekryterings- och introduktionsprocesser som säkerställer mångfald och inkludering, skapa interna processer, arbetssätt och riktlinjer som hjälper till att minska vår klimatpåverkan.

Odla partnerskap som vi är stolta över – Det är avgörande för oss att arbeta nära våra kunder för att stödja deras organisationsutveckling och höja deras medvetenhet om hållbarhet. Vi strävar efter att etablera team med högsta kompetens och lokalt engagemang för att minska resandet, och genom vårt arbetssätt främjar vi innovation och skapandet av nya lösningar.

Bygga upp vårt boutique-varumärke - Vi vill erbjuda högkvalitativa tjänster och metoder där hållbarhet är integrerat. Vi kommunicerar tydligt våra ambitioner om hur vi är en attraktiv arbetsgivare och partner.

Facilitation that creates real change

Det här är vi

Vi tror på facilitering som gör varje interaktion meningsfull. Oavsett om det är i korridoren eller på den globala scenen, tror vi att kultur kuraterar beteenden, och beteenden bygger kulturer. Därför är hjärtat i vad vi gör att facilitera förändring i varje interaktion.

Vad vi gör

Vi utvecklar organisationer

Vad vi gör

Vi faciliterar team för förändring

Våra interaktioner

Berättelserna som byggde oss

Vad vi gör

Vi hjälper individer att trivas på jobbet

Ansök

Karriär

Möt teamet

Med en sällsynt kombination av erfarna psykologer, professionella facilitatorer, coacher, utbildningsspecialister, ett internt digitalt designteam och managementkonsulter över hela världen underlättar Lorensbergs tillväxt och förbättring.

Kontakta oss!