Vi faciliterar team för förändring

Vad kännetecknar en bra ledare? Vad innebär det vara en bra teammedlem? Är det verkligen så stor skillnad?

Idag har vi höga krav på ett teams förmåga att leda, designa och utveckla, men det är fortfarande färre organisationer som väljer att satsa på att utveckla teammedlemskap än de som man väljer att investera i chefer och deras ledarskap. Vi vill ha förändring! I de flesta av våra utvecklingsprogram för chefer tillhandahåller vi dialogguider och faciliteringsmaterial så att chefer kan överföra det lärande de har utvecklat till sina team på arbetsplatsen. Så, för varje utbildad ledare har organisationen samtidigt utvecklat ett team. Det är både rimligt och har större effekt.

 

Våra interaktioner

Vill du facilitera ditt team för förändring?