Vi utvecklar organisationer

Att utveckla en organisation innebär att se både interaktionen mellan två personer och kulturen som helhet. Det handlar om både/och. Och vi använder ett lösningsfokuserat tillvägagångssätt för att göra det; vi tar reda på vad som fungerar så att vi kan göra mer av det!

Vi använder termer som mikrosystem, wirearchy, viral spridning och självorganisering snarare än begrepp som hierarki, implementering, utrullning och top-down. Vi tror att en kunds interna resurser kan underlätta förändring genom att använda ett modernt förhållningssätt till komplexitet och faciliterande metoder... och i det långa loppet till och med bättre än ett team av managementkonsulter som kliver in och kliver ut, föreslår och sedan lämnar.

Vi tror att förändring börjar med varje individ och det lilla mikrosystemet runt omkring, till exempel en patient, en process, en kundgrupp eller ett utvecklingsteam. Om det är så här du ser på utveckling vill vi verkligen jobba med dig!

Våra interaktioner

Vill du utveckla din organisation?