Att driva förändring

RISE ville skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att känna sig trygga under pågående förändringsprocess.