Peter Håman

Peter Håman

Leadership Specialist

Med ett öppet sinne och mycket positiv energi samt ett genuint intresse för människor är Peter en engagerad facilitator och tränare. Han tror på att arbeta med självmedvetenhet, för att uppnå bättre förståelse för sig själv och andra, är nyckeln till hur man får individer och team att utvecklas.

Genom att bygga förtroende och trovärdighet engagerar och motiverar Peter individer och grupper. Med en direkt och omedelbar approach coachar och utvecklar Peter högpresterande team till att nå sina mål. Peter inriktar sig främst på grupputveckling, ledarskapsträning, organisationsutveckling och kommunikationsträning.

  • peter.haman@lorensbergs.se
  • +46 720 22 17 84