Marie Alfredsson

Marie Alfredsson

Learning Facilitator

Marie brinner för att se individer och team utveckla sin egen kraft att förändra. Hon är en inspirerande tränare och ledare med en härlig förmåga att se saker från olika synvinklar och att göra det svåra enkelt.

Marie är specialiserad inom projektledning och leder projektgrupper i mål med ett facilitativt förhållningssätt som utgångspunkt. I nära samarbete med sina klienter leder hon workshops mot tydligt uppsatta mål. Marie är civilekonom med drygt 20 års erfarenhet av marknadsföring, affärs- och verksamhetsutveckling, kommunikation och facilitering.

  • marie@lorensbergs.se
  • +46 703 43 44 24