Fredrik Apelberg

Fredrik Apelberg

Head of Operations • Certified Professional Facilitator

Fredriks drivkraft är att skapa verklig förändring inom organisationer, hos grupper såväl som hos individer. Hans arbetssätt präglas av personlighet, högt driv och struktur samt ett stort fokus på kundens specifika behov för maximal utveckling.

Fredrik är Head of Operations på Lorensbergs och som facilitator arbetar han med att hjälpa organisationer, team och individer att interagera. Fredrik har erfarenhet att arbeta för verklig förändring i partnerskap med organisationer inom både offentlig och privat sektor såväl nationellt som globalt. Fredrik är beteendevetare med en fil kand. i personalvetenskap samt en fördjupning inom kommunikation och samtalsmetodik vid Göteborgs universitet.

  • fredrik@lorensbergs.se
  • +46 708 36 38 08
Fredrik Apelberg
Fredrik Apelberg
Head of Operations • Certified Professional Facilitator

Agility Leaders Lane

  • 14th augusti 2020

Tätare samarbete mellan olika organistioner och ett närmare arbete med högsta ledning vad beträffar strategi och vision.