Birgitta Levy

Birgitta Levy

Licensed Psychologist

Att stötta chefer och medarbetare att hantera utmaningar i sitt ledarskap och i sin personliga utveckling är det Birgitta brinner för. Det gör hon med stor lyhördhet, ett starkt engagemang, en god analytisk och pedagogisk förmåga, och med humor. Genom att förena erfarenhet och klokhet med lyhördhet och fingertoppskänsla får hon det svåra och komplexa att bli lustfyllt och enkelt att tillämpa.

Birgitta är Legitimerad Psykolog och som coach och facilitator skapar Birgitta värde för företag och organisationer genom att ge chefer och medarbetare ”rätt verktyg i vardagen” – att våga och vilja tänka nytt, inte minst i förändringsprocesser. Detta i såväl stora som små organisationer, i det privata näringslivet och i offentlig sektor.