Agility Leaders Lane

Tätare samarbete mellan olika organistioner och ett närmare arbete med högsta ledning vad beträffar strategi och vision.