Agility Leaders Lane

Why was this important?

Ledare i Agility Norden är spridda på olika geografiska platser och uppdelade i många olika verksamhetsområden i det operativa arbetet. Men när det kommer till deras roll som ledare har samtliga verksamhetsnära ledare behov av kompetensutveckling och stöd i sin roll som ledare. Där av startades utvecklingsinsatsen ”Agility leaders lane” 2015 med syftet att stärka ett nätverk bland Agilitys ledare, ett nätverk som ger möjlighet för kunskapsöverföring och kollegialt stöd i rollen som ledare.

 

How did we achieve that?

Samtliga ledare genom gick ett 8 dagars Face-to-face ledarskapsprogram uppdelat i 3 moduler, dagarna faciliterades av Lorensbergs. Dagarna hade ett fokus på självinsikt, kommunikation och att leda i förändring. Efter starten med ledarskapsprogrammet där samtliga ledare skapade sig en individuell plattform för sitt ledarskap startades Agility´s ledarforum. Ett forum där samtliga ledare träffas 4 gånger per år för att nätverka, dela kunskaper med varandra och få hjälp i sin roll som ledare. Ledarforumet genomförs 50% virtuell och 50% genom fysiska träffar och faciliteras av Lorensbergs. Ämnena för respektive ledarforum väljs agilt av Agility HR-avdelning i samråd med samtliga ledare.

 

What was the result?

I starten av ledarskaps forumet började vi även mäta nöjd medarbetar index och ledarskapsindex och sedan starten har båda indexen stigit ifrån medel till över medel i benchmark med andra organisationer.

Ledare vittnar om tätare samarbete mellan olika organisationer och ett närmare arbete med högsta ledning vad beträffar strategi och vision.

Share this interaction
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email