Nina Jällgård

Nina Jällgård

Change Facilitator

Med lyhördhet och nyfikenhet som utgångspunkt är hennes fokus att öka medvetenhet, få individen att ta ansvar och nå inre motivation till att vilja själv.

Hennes specialområde är förändringsledning och hur vi får med oss medarbetarna. Nina är diplomerad organisationskonsult och marknadsekonom och har tidigare arbetat som chef i internationell verksamhet och har genom detta stor egen erfarenhet och kunskap inom ledarskap och förändring. Nina får deltagare att gå utanför sin komfortzon genom praktisk träning,vilkret resulterar i att ledarna får sina medarbetare att prestera över förväntan. Hennes förmåga att klargöra olika beteenden på ett enkelt och roligt sätt skapar engagemang och glädje.

  • nina.jallgard@lorensbergs.se
  • +46 702 43 39 04