Melanie Elmquist

Melanie Elmquist

Certified Professional Facilitator

Melanie jobbar nära sina klienter, samarbete är helt centralt för henne när hon faciliterar verklig förändring. Melanie motiveras av att se team och individer hon jobbar med uppnå sin fulla potential.

Med en bakgrund inom Human Relations, i specialistroller likaväl som ledare och chef, har hon lätt för att koppla an till och förstå människors och företags utmaningar på såväl individ, grupp- som organisationsnivå. För Melanie finns det inte en färdig mall för att angripa utmaningar eller ta sig an individer och grupper. Allt hänger på klientens egna upplevelse av situationen samt vilka behov som finns i botten. Som coach och facilitator har hon en mångfacetterad approach som möjliggör för klienten att utveckla sin förmåga att förstå och kunna hantera sin egen situation, vare sig det rör sig om att leda andra, att hantera känsliga situationer eller att bli tydligare i sin kommunikation.

  • melanie@lorensbergs.se
  • + 46 703 43 13 34