Mårten Starck

Mårten Starck

Head of People • Certified Professional Facilitator

Mårten är Head of People på Lorensbergs och genuint intresserad av människor och människors utveckling. Han sätter stort värde vid att ha ett partnerskap med sina klienter för att verkligen förstå vad de behöver för stöttning och hur de bäst utmanas för att utvecklas mot att bli det bästa de kan bli. Detta märks inte minst i hans engagerande och inlyssnande stil när han jobbar med grupper och individer.

Mårten är beteendevetare med dubbla examen i psykologi och pedagogik samt en master i arbetspsykologisk rådgivning. På Lorensbergs jobbar Mårten med långvariga kunder och klienter som vill uppnå utveckling genom förändring på djupet. Mårten vågar vara personlig i sitt konsultativa angreppssätt och tycker att det ska vara roligt och givande att jobba med honom och med Lorensbergs.

  • marten@lorensbergs.se
  • +46 709 30 70 73
Mårten Starck
Mårten Starck
Head of People • Certified Professional Facilitator

Att driva förändring

  • 7th september 2020

RISE ville skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att känna sig trygga under pågående förändringsprocess.