Karin Lindkvist

Head of Clients • Certified Professional Facilitator

Med syfte att få människor att både må bra, ha roligt och att prestera bra på jobbet fokuserar Karin sitt arbete kring att effektivisera samarbete och kommunikation och därmed förbättra resultat i organisationen. Med sinne för humor och respekt för varje individ skapar hon en atmosfär som inspirerar människor till att ta fram det bästa i dem.

Med en psykologexamen i botten arbetar Karin aktivt med att skapa effektiva team i ledningsgrupper och arbetsgrupper, kulturförändring genom värdegrundsarbete, facilitering samt ledarskapsutveckling genom såväl ledarskapsprogram som individuell coachning.

Kontakta mig