Elena Wallén Björkenäng

Elena Wallén Björkenäng

Certified Professional Facilitator

Elena är en engagerad, nyfiken och kreativ facilitator. Hon drivs av att skapa ett aktivt deltagande där individers olikheter och styrkor får blomstra. Med fokus på att skapa värde för gruppen lotsar hon den tryggt mot konkreta och välförankrade resultat.

Som certifierad facilitator har Elena byggt upp en bred kompetens i förändringsarbete, coaching och ledarskaps- och teamutveckling. I grunden är hon ekonom med kompletterande akademisk utbildning inom beteendevetenskap och har en lång erfarenhet från globalt arbete inom industrin, verksamhetsutveckling inom offentlig sektor och projektledning inom IT-sektorn. För Elena är det viktigt att vara i ett ständigt lärande och att utmana sig själv. Hon har en verktygslåda fylld av kreativa metoder som bidrar till innovation, lust och engagemang.

  • elena.bjorkenang@lorensbergs.se
  • +46 702 73 62 58
Elena Wallén Björkenäng
Elena Wallén Björkenäng
Certified Professional Facilitator

Transformation at Roche Sweden

  • 12th augusti 2020

How facilitation supported a shift in mindset and behaviours towards an agile way of working.