Alexandra Wennerholm

Alexandra Wennerholm

Certified Coach

Alexandra kombinerar sin djupa förståelse för mänskliga beteenden med ett smittande engagemang när hon i rollen som coach jobbar med individer och grupper. Hon ser holistiskt på kultur, mindset och beteenden och hur dessa hänger ihop för att kunna skapa goda resultat. Hon är en passionerad facilitator som skapar ett lustfyllt lärande för gruppen hon jobbar med.

Alexandra har återvänt till Sverige efter 15 år med studier och arbete i Sydney, Australien. Med Sydney som bas har hon utvecklat många globala organisationer inom ledarskap, medarbetarengagemang och förändringsledning. Hon har en Master NLP i coaching och en kandidatexamen i Kommunikation.

  • alexandra.wennerholm@lorensbergs.se
  • +46 733 165 451