─────── ÖPPNA KURSER 2020 ───────

Facilitera mera!

HJÄLP DITT TEAM ATT LYCKAS (ENGELSKA)

ONLINE

Datum: 14 maj 2020 Kurslängd: 08:30-11:30 Pris: 2 000 kr exkl. moms Registrera dig

COACHA DITT TEAM HEMIFRÅN (SVENSKA)

ONLINE

Datum: 19 maj 2020 Kurslängd: 13:00-16:00 Pris: 2 000 kr exkl. moms Registrera dig

COACHA DITT TEAM HEMIFRÅN (ENGELSKA)

ONLINE

Datum: 2 juni 2020 Kurslängd: 13:00-16:00 Pris: 2 000 kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA INNOVATIVA MÖTEN (SVENSKA)

ONLINE

Datum: 10-11 juni 2020 Kurslängd: 09:00-12:00 Pris: 5 000 kr exkl. moms Registrera dig

HJÄLPA DITT TEAM ATT LYCKAS (SVENSKA)

ONLINE

Datum: 15 juni 2020 Kurslängd: 8:30-11:00 Pris: 2 000 kr exkl. moms Registrera dig

Hjälp ditt team att lyckas

Effektiva team kan arbeta bra tillsammans – även under stress. Vi vill alla att våra team inte bara ska utföra arbetet, utan också vara lyhörda och behålla fokus i en värld som förändras i snabb takt. Just nu är det mycket osäkerhet och nya utmaningar kring oss, låt oss ta en titt på faktorer som hjälper ditt team att fungera på bästa sätt! Hur fungerar samarbete och kommunikation just nu i ditt team? Varför är psykologisk trygghet så viktigt och hur påverkar plötsliga förändringar oss människor? Vad är viktigt att fokusera på för att vara som mest effektiva när ni arbetar på distans?

 

Vi erbjuder en tre timmars virtuell workshop där du får handfasta tips för att hjälpa ditt team även om ni jobbar hemifrån.

 

Under denna session kommer vi att fokusera på tre områden:
-Vad som krävs för att team ska fungera även under stress
-Vad du kan göra för att öka den psykologiska tryggheten i ditt team
-Hur ni behåller fokus på rätt saker när ni arbetar på distans

Coacha ditt team hemifrån

Håll kontakten! – Hur lyckas du bäst med att hålla engagemanget högt när vi arbetar hemifrån?

 

I nuläget då våra normala sätt att mötas har förändrats och många av oss kommunicerar virtuellt, så är det viktigare än någonsin att hålla kontakten och att hålla engagemanget uppe. Vi vill behålla våra goda arbetsrelationer och fortsätta att stödja varandra.

 

Vi erbjuder en 3-timmars workshop där du får med dig verktyg för att på bästa sätt kunna coacha dina medarbetare hemifrån.

 

Efter workshoppen kommer du att kunna:

 

– mer om stressreaktioner och hur du kan hantera dem
– coacha lösningsfokuserat
– använda virtuella coachmetoder och verktyg

Facilitera innovativa möten

MÅLGRUPP

 

Den här kursen är för dig som leder möten och workshops i olika slags projekt och som vill utvecklas och växa i rollen som facilitator. Den är också för dig som redan faciliterar grupputveckling och gruppdynamiska processer men som är i behov av fler och bättre metoder och verktyg för att göra dina sessioner än mer innovativa, effektiva och givande. Utbildningen kräver inga förkunskaper i mötesledning och presentationsteknik.

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KAN DU:

 

   • Beskriva vad facilitering är och definiera rollen som facilitator.

   

   • Definiera kontrakt/uppdrag samt utforma faciliteringsupplägg utifrån klientens (gruppens) behov.

   

   • Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan.

   

   • Beskriva gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

   

   • Välja och använda de färdigheter och metoder som krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

   

  • Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling.