Att facilitera möten och workshops

Vill du att dina möten ska vara mer energiska? I denna kurs utvecklar vi hur du leder möten och skapar lärande för dig och hela din organisation.

5 & 16 november

TID
9:00 - 12:00
PLATS
Virtuellt
SPRÅK
På svenska
PRIS
3000 SEK

Leder du möten och workshops och vill ha mer dynamiska möten? Hur kan jag som facilitator skapa än mer engagemang och tydlighet kring mål och resultat när jag leder möten? Hur kan interaktion och medvetenhet kring design lyfta möten jag faciliterar och skapa lärande för hela organisationen?

Den här kursen syftar till att ge metoder för ökad dynamik i arbetsmöten och mer effektiva processer. Utbildningen syftar också till att förstå och testa på olika förhållningssätt samt lära mer om hur faciliteringsmetoder kan användas i arbetsmöten. Förbered dig för två virtuella Workshops (3 + 3 timmar) fyllda av lärande och interaktion!

 

Lärandemål

Efter träningens slut kommer deltagarna att ha:

  • Definierat vad facilitering är och beskrivit rollen som facilitator utifrån IAF:s kompetenser
  • Beskrivit vad ett facilitativa förhållningssätt innebär och hur man når resultat och kommer fram till slutsatser och lösningar vid arbetsmöten
  • Utformat olika typer av möten & workshops som föregås av en bra förberedelse och ett bra kontrakt med klient med tydlig röd tråd för helhetsbild
  •  Förståelse och kunskap att välja rätt metoder och teknik för att skapa effektiv design, delaktighet och kreativitet för att uppnå syftet och målet med workshop/arbetsmöten.
  • Hanterat besvärliga situationer och styra diskussioner i grupper såsom meningsmotsättningar & konflikter.
  • Beskriva sitt fortsatta utvecklingsbehov som facilitator
ANMÄLAN