Utveckling hos Halmstad Energi & Miljö

Beatrice
Beatrice Mahler
Professional Facilitator

 

Why was this important?

Nyckelordet för HEM (Halmstads Energi och Miljö) med insatsen är tillsammans. Tillsammans, ledare och medarbetare, tillsammans i teamen och tillsammans avdelningar emellan, det är så som HEM kan möta kundernas behov

 

How did we achieve that?

HEM hade gjort ett bra grundarbete genom att värderingarna finns på plats och var väl kommunicerade, även HEMs mål och prioriteringar var tydliga för organisationen. Vi byggde vidare på det och skapade 4 heldagsmoduler som samtliga team tillsammans med sina ledare skulle gå igenom våren 2020 efter genomför pilot under hösten 2019, drygt 280 medarbetare. Modulerna bygger på deras vardag och verklighet, de är konkreta med fokus på praktiskt arbete och övningar. Varje modul hade sitt tema så som kommunikation, hur vi ger positiv och konstruktiv feedback, hur översätter vi HEMs värderingar till beteenden i vardagen och hur skapar vi bra dialog. År 2020 kommer vi alltid att minnas med tanke på pandemin vilket gjorde att vi gick från F2F till att justera Modulerna något för att passa att köra i Teams. Då var Teams helt nytt som verktyg för HEM och fick sidoeffekten att alla väldigt snabbt kom in i att använda verktyget.

 

What was the result?

Den enskilt viktigaste anledningen till att vi valde att gå vidare och bytte platform från F2F till Teams under pandemin var att vi inte ville tappa momentum, HEM hade redan börjat se tecken på en ökad öppenhet i teamen och mellan teamen, en ökad nyfikenhet på varandra och en ökad förståelse för att vi är olika och därmed ser situationer och sakfrågor på olika sätt. De ville HEM inte äventyra genom att börja om igen när det skulle bli tillåtet att ses F2F.

Share this interaction
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email