The Stories that Built Us

Lorensbergs is 25 years old this year. And while it has felt harder than usual to celebrate, celebrate we shall.

Att driva förändring

RISE ville skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att känna sig trygga under pågående förändringsprocess.

Agility Leaders Lane

Tätare samarbete mellan olika organistioner och ett närmare arbete med högsta ledning vad beträffar strategi och vision.