Stories

ALL STORIES
The Stories that Built Us
Christina Hogan
Christina Hogan
CEO • Certified Professional Facilitator

The Stories that Built Us

Lorensbergs is 25 years old this year. And while it has felt harder than usual to celebrate, celebrate we shall.

Welcome to our new website!
Christina Hogan
Christina Hogan
CEO • Certified Professional Facilitator

Welcome to our new website!

At Lorensbergs, we believe that every interaction matters, and our website is no exception.

Utveckling av Ledarskap & Medarbetarskap på SÄS
Azra Jelacic
Azra Jelacic
Licensed Psychologist

Utveckling av Ledarskap & Medarbetarskap på SÄS

SÄS identifierade behovet att stärka Ledarskapet och Medarbetarskapet i syfte att leda utveckling och förändring ännu bättre och effektivare .

Utveckling hos Halmstad Energi & Miljö
Beatrice Mahler
Beatrice Mahler
Professional Facilitator

Utveckling hos Halmstad Energi & Miljö

Tillsammans, ledare och medarbetare, tillsammans i teamen och tillsammans avdelningar emellan, det är så HEM kan möta kundernas behov.

Att driva förändring

Att driva förändring

RISE ville skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att känna sig trygga under pågående förändringsprocess.

ACT with your Head, Heart and Hands!
Christina Hogan
Christina Hogan
CEO • Certified Professional Facilitator

ACT with your Head, Heart and Hands!

How Lorensbergs and Alfa Laval won the EME's first Platinum Facilitation Impact Award.

Hälsofrämjande ledarskap i Kungälvs kommun
Frida Åberg
Frida Åberg
MSc Psychology

Hälsofrämjande ledarskap i Kungälvs kommun

Under 18 månader arbetade en ledningsgrupp inom Kungälv kommun med ledarskap och förändring utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Agility Leaders Lane

Agility Leaders Lane

Tätare samarbete mellan olika organistioner och ett närmare arbete med högsta ledning vad beträffar strategi och vision.

Transformation at Roche Sweden
Elena Wallén Björkenäng
Elena Wallén Björkenäng
Certified Professional Facilitator

Transformation at Roche Sweden

How facilitation supported a shift in mindset and behaviours towards an agile way of working.