Boka det förberedande lärgruppstillfället

I samband med anmälan bokar du tid för programmets första aktivitet som är ett 1,5 timmes förberedande lärgruppsmöte. I mötet kommer du att träffa några av de andra deltagarna samt programmets facilitator David Arvidsson.

Här kan du välja mellan fyra olika lärgruppstillfällen, tänk på att bara boka ett tillfälle. En Team-länk till mötet kommer att skickas till dig från David Andersson någon dag innan tillfället du valt.