Ylva Källén

Ylva Källén

Swedish Language Coach

Ylvas expertis ligger i att lära ut det svenska språket till nybörjare, mer avancerade och nästan fullärda som vill utvecklas ytterligare i sina arbeten. Hon är en mycket erfaren språkcoach och undervisar sedan 18 år expatriates på chefsnivå i stora bolag (även medföljande familjer) samt doktorandgrupper och seniorer inom den akademiska världen som vill lära sig svenska eller fördjupa sina kunskaper, både muntligt och skriftligt.

Ylva har även kurser för de som önskar förbättra sig vad gäller den skriftliga färdigheten på sitt eget modersmål svenska. Som språkvetare arbetar Ylva även med redigering av finansiella texter på svenska och engelska sedan 1984.

  • ylva.kallen@lorensbergs.se
  • +47 705 57 78 97