─────── ÖPPNA KURSER 2019 ───────

Facilitera mera!

FACILITERA INNOVATIVA MÖTEN

STOCKHOLM

Datum: 8-9/10 Kurslängd: 2 dagar Pris: 15 000 kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA INNOVATIVA MÖTEN

MALMÖ

Datum: 22-23/10 Kurslängd: 2 dagar Pris: 15 000 kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA INNOVATIVA MÖTEN

GÖTEBORG

Datum: 29-30/10 Kurslängd: 2 dagar Pris: 15 000 kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA INNOVATIVA MÖTEN

STOCKHOLM

Datum: 12-13/11 Kurslängd: 2 dagar Pris: 15 000 kr exkl. moms Registrera dig

Facilitera innovativa möten

MÅLGRUPP

 

Den här kursen är för dig som leder möten och workshops i olika slags projekt och som vill utvecklas och växa i rollen som facilitator. Den är också för dig som redan faciliterar grupputveckling och gruppdynamiska processer men som är i behov av fler och bättre metoder och verktyg för att göra dina sessioner än mer innovativa, effektiva och givande. Utbildningen kräver inga förkunskaper i mötesledning och presentationsteknik.

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KAN DU:

 

   • Beskriva vad facilitering är och definiera rollen som facilitator.

   

   • Definiera kontrakt/uppdrag samt utforma faciliteringsupplägg utifrån klientens (gruppens) behov.

   

   • Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan.

   

   • Beskriva gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

   

   • Välja och använda de färdigheter och metoder som krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

   

  • Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling.