─────── ÖPPNA KURSER 2019 ───────

Facilitera mera!

AVANCERAD FACILITERING

GÖTEBORG

Datum: 7-9/5 Kurslängd: 3 dagar Pris: 17000kr exkl. moms Registrera dig

Avancerad facilitering

MÅLGRUPP

 

Den här kursen vänder sig till dig som är van att facilitera möten och workshops, som kanske jobbar med projektledning eller grupputveckling, och vill fördjupa ditt kunnande inom fältet ytterligare. Utbildningen kräver goda förkunskaper i mötesteknik och metodik, och med fördel har du gått grundutbildning i facilitering tidigare.

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:

 

   • Definiera sig själv i rollen som facilitator.

   

   • Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan.

   

   • Beskriva och förstå gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

   

   • Hantera konflikter och meningsmotsättningar i grupper.

   

   • Välja och använda färdigheter och avancerade metoder som krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

   

   • Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling.

   

  • Beskriva sina styrkor och svagheter som facilitator samt identifiera fortsatt utvecklingsbehov utifrån IAF:s kärnkompetenser.

 

 

Ladda ner kursinformationen här