─────── ÖPPNA KURSER 2019 ───────

Facilitera mera!

LEDA I FÖRÄNDRING (Program)

STOCKHOLM

Datum: Start 8/2 Kurslängd: Fram till sommaren Pris: 22500kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA MÖTEN & WORKSHOPS

STOCKHOLM

Datum: 11-12/2 Kurslängd: 2 dagar Pris: 13000kr exkl. moms Registrera dig

FACILITERA MÖTEN & WORKSHOPS

GÖTEBORG

Datum: 26-27/2 Kurslängd: 2 dagar Pris: 13000kr exkl. moms Registrera dig

AVANCERAD FACILITERING

STOCKHOLM

Datum: 3-5/4 Kurslängd: 3 dagar Pris: 17000kr exkl. moms Registrera dig

AVANCERAD FACILITERING

GÖTEBORG

Datum: 7-9/5 Kurslängd: 3 dagar Pris: 17000kr exkl. moms Registrera dig

Facilitera möten & workshops

MÅLGRUPP

 

Den här kursen är för dig som leder möten och workshops i olika slags projekt och som vill utvecklas och växa i rollen som facilitator. Den är också för dig som redan faciliterar grupputveckling och gruppdynamiska processer men som är i behov av fler och bättre metoder och verktyg för att göra dina sessioner än mer effektiva och givande. Utbildningen kräver inga förkunskaper i mötesledning och presentationsteknik.

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:

 

   • Beskriva vad facilitering är och definiera rollen som facilitator.

   

   • Definiera kontrakt/uppdrag samt utforma faciliteringsupplägg utifrån klientens (gruppens) behov.

   

   • Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan.

   

   • Beskriva gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

   

   • Välja och använda de färdigheter och metoder som krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

   

  • Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling.

 

 

Ladda ner kursinformationen här 

Avancerad facilitering

MÅLGRUPP

 

Den här kursen vänder sig till dig som är van att facilitera möten och workshops, som kanske jobbar med projektledning eller grupputveckling, och vill fördjupa ditt kunnande inom fältet ytterligare. Utbildningen kräver goda förkunskaper i mötesteknik och metodik, och med fördel har du gått grundutbildning i facilitering tidigare.

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:

 

   • Definiera sig själv i rollen som facilitator.

   

   • Kommunicera med hjälp av såväl ”indirekt” som ”direkt” påverkan.

   

   • Beskriva och förstå gruppdynamiska processer som underlättar eller hindrar framgångsrikt samarbete i grupp.

   

   • Hantera konflikter och meningsmotsättningar i grupper.

   

   • Välja och använda färdigheter och avancerade metoder som krävs för framgångsrika faciliteringssessioner.

   

   • Ge och ta emot systematisk och utvecklande återkoppling.

   

  • Beskriva sina styrkor och svagheter som facilitator samt identifiera fortsatt utvecklingsbehov utifrån IAF:s kärnkompetenser.

 

 

Ladda ner kursinformationen här 

Leda i förändring

MÅLGRUPP

 

Programmet är designat för ledare som är nyckelspelare när det gäller att driva förändring i sina organisationer. Programmet ger deltagarna en stor praktisk verktygslåda för att kunna leda förändring på ett effektivt sätt

 

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING KUNNA:

 •  
   • Använda olika strategier och metoder för att framgångsrikt kunna leda förändringsprocesser och förändringsprojekt

   

   • Hantera reaktioner och motstånd i förändring

   

   • Stötta och utmana sitt team och individer att förbättra det sätt de arbetar på och utvecklas till sin fulla potential

   

   • Hantera komplexitet i förändring

   

   • Använda metoder och verktyg för att skapa struktur i förändring
   • Vara ett gott föredöme genom att visa vägen i förändring genom egen handling
   • Långsiktigt utveckla de individer och team du leder
   • Leda ständigt förbättringsarbete enligt principer om Lean och Business Excellence

 

Programmet består av 4 halvdagar, 2 virtuella sessioner samt individuella coaching sessioner.