English
Resurs 1 lucien web

Lucien Rincent

Lucien är en erfaren tränare och coach inom ledarskapsutveckling. Han har framgångsrikt utvecklat och lett globala team i ett flertal organisationer och har mycket erfarenhet av att både coacha och utbilda team och individer till högre effektivitet och medvetenhet. Med bas i Lyon, Frankrike arbetar han såväl lokalt som globalt med flera av våra klienter. Luciens specialitet är inom områdena leda förändring, kommunikation och påverkan och ledarskap på distans.

Lucien är certifierad coach via EMCC och medlem i France FFP Professional Trainers Association. Han är också ackrediterad användare av Rational Emotive Behavior techniques via Albert Ellis Institute samt licensierad inom det psykometriska instrumentet Firo-B. 

lucien@lorensbergs.se
+33 (0)6 99 25 25 06

×