English
Resurs 1 anna bjorklund web duo 280

Anna Björklund

Anna är en organisationskonsult, handledare och utbildare med mycket lång erfarenhet. Annas vision är att genom ökad medvetenhet och ansvar inspirera, motivera, stödja och utbilda chefer och medarbetare att hitta nya hållbara förhållningssätt och perspektiv som leder till insikt och varaktiga förändringar.

Anna arbetar med ledarskaps- och grupputveckling för både kommun, statliga myndigheter och det privata näringslivet. Anna har en beteendevetenskaplig inriktning i psykologi och är diplomerad samtalsterapeut med vidareutbildning i KBT och Mindfulness och har lång erfarenhet av det individuella samtalet. Hennes arbete bygger på vetenskaplig forskning och väl beprövade metoder, samt engagemang och lyhördhet – förmågan att leda förändringsarbetet mot framgång. Uppdragen består av bland annat facilitering, ledarskapsprogram, individuell chefs- och grupp handledning, medarbetarutveckling, utbildningar och föreläsningar.

Som organisationskonsult och utbildare har Anna vanan av att driva många parallella projekt samtidigt och hon har lätt för att sätta sig in i olika organisationers behov. Anna har tidigare parallellt med sitt företagande varit drivande i form av bland annat delägare och personalchef till Stockholm Dream Lunch Team HB samt stöttat företaget mot strategiska mål. 

Anna är Certifierad ACC Coach av ICF, DISC och GDQ, 360 ledaranalys och Medarbetarundersökningar. Certifierad handledare i Försvarshögskolans ledarutbildningar UL- Utvecklande ledarskap och IL- Indirekt Ledarskap. Exempel på kunder är Höörs och Norrtäljes kommun, Svenska Institutet, Karolinska Universitetssjukhus, Solberga by, Itrim mfl.

anna@lorensbergs.se
+46 704 53 27 19

×