English
Resurs 1 frank2

Frank Stenman

Frank är en av grundarna av Lorensberg och arbetar idag som senior konsult. Han är legitimerad psykolog och har arbetat inom området organisations- och arbetspsykologi i över 20 år. Franks huvudsakliga arbetsområden är ledarskapsutbildning, kommunikationsträning och medarbetarskapsutveckling, Franks specialistområden är att hjälpa organisationer att utveckla medarbetarskap som handlar om en positionsförflyttning från anställd som underställd till medarbetare i jämbördig dialog i organisationen. Frank är licensierad på en rad olika psykometriska instrument: Myers Briggs Type Indicator - MBTI, Temperament & Type Dynamics,16 Personality Questionnaire - 16PF, Gordon's Personality Inventory - GPI, FIRO Element B, The Communication Wheel, samt MTR - TeamRoles.

frank.stenman@lorensbergs.se
+46 708 18 15 34

EMCC MBTI FiroB 4Temp 920x200px
×