English
Resurs 1 Ase thorsen web280

Åse Thorsén

Åse är civilingenjör i Industriell Ekonomi och även diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes. Hon är dessutom sångerska.

I över 20 år har Åse hjälpt svenska storföretag att kommunicera med sina kunder och medarbetare – i allt från förändringsarbete och utbildning till marknadsföring och kommunikation.

Åses styrka är att förena det mjuka med det hårda – använda hjärta och hjärna. Hon hjälper ofta kunder hitta kärnan, var problemet verkligen ligger, och hon är bra på att formulera vad andra inte riktigt kan sätta fingret på. En annan av hennes styrkor är att möta andra precis där de är.  

Åse är passionerad kring kreativitet, personlig utveckling, att mötas på riktigt och att frigöra människors potential.

Exempel på kunder Åse har arbetat med är: AstraZeneca, Volvo AB, IKEA, Renault, Volvo Trucks, Volvo IT, GothNet, Sulzer m.fl.

ase.thorsen@lorensbergs.se
+46 739 73 31 02

×