English
Resurs 1 katarina duo rgb small

Katarina Malm

Katarina är beteendevetare med en filosofie magisterexamen i organisationspsykologi från Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Göteborgs universitet.

Katarinas huvudsakliga arbetsområden är presentationsteknik, ledarskapsträning med inriktning mot kommunikation, retorik och argumentationsteknik samt coachning. I sitt arbete som konsult fokuserar Katarina på att skapa en trygg inlärningsmiljö där individen sätts i främsta rummet. En inlärningssituation som genomsyras av glädje och uppmuntran gör att man vågar tänja på sina gränser.

Katarina har arbetat med företag som Posten, SJ, AstraZeneca och Oracle. Hon har även studerat intervju- och samtalsmetodik samt innehar en examen i pedagogik.

katarina.malm@lorensbergs.se

×