English
Resurs 1 trevor

Trevor Durnford

Trevor är Head of International Development på Lorensbergs och senior konsult och har lång erfarenhet från globalt arbete med företag som står inför stora förändringsprojekt. Hans stora framgång inom organisationsutveckling och förändringsarbete bygger på erfarenhet från över 20 år i branschen, i linjepositioner såväl som extern konsult. Trevors specialistområde är att underlätta för organisationer att transformera sig själva med fullt medarbetarengagemang.

Trevor är Certified Professional Facilitator, ackrediterad av IAF och är en sann förespråkare för "brain friendly learning". Han är i grunden civilingenjör, men många år i ledande HR-positioner gör att Trevor kan anlägga många olika perspektiv på förändring och ledarskap. Han har också Six Sigma Black Belt och är GDQ-certifierad. Han har arbetat med organisationer och företag från många olika branscher och bland hans klienter och uppdrag kan nämnas Emerson, AstraZeneca, Volvo, SKF och Akzo Nobel.

trevor@lorensbergs.se
+46 708 18 15 46

IAFaward IAFnew GDQ DISC 880x220px
×