English
Resurs 1 marten duo 200

Mårten Starck

Mårten hjälper klienter att nå bättre resultat, både affärsmässiga och personliga, genom att utveckla deras färdigheter inom bland annat kommunikation, retorik och i gruppdynamisk förståelse. Han är specialiserad inom det pedagogiska fältet och brinner för att lära andra att lära.

Mårten är en erfaren designer av pedagogiska upplägg och program, där han gärna använder kreativa och oväntade lösningar för att deltagarna verkligen skall utmana sina egna föreställningar och därigenom utvecklas. Han lägger stort fokus på att träna individens egen förmåga att fullfölja sin potential genom reflektion och självinsikt.

Med ett smittande engagemang och gärna med hjälp av humor är han en van kommunikatör med bred erfarenhet från pedagogiskt och konsultativt arbete med människor i olika åldrar och med varierande yrkesbakgrund.

Mårten är beteendevetare, B sc, med specialisering inom arbetspsykologi och har också dubbla examina i pedagogik och retorik. 

marten@lorensbergs.se
+46 709 307073

×