English
Resurs 1 Beaduorgbsmall

Beatrice Mahler

Beatrice har en gedigen erfarenhet från näringslivet med över 20 år i ledande befattningar, såväl inom HR som olika linjebefattningar och också som VD. Beatrice specialistkompetens är inom området förändringsledning. Hon har belönats för sin förmåga att skapa hållbar förändring på oväntad kort tid hos individer, team och hela organisationer. Beatrice har en alldeles särskild förmåga att få människor att vilja och våga och blir ofta anlitad att leda stora genomgripande förändringar. Utöver att arbeta med förändring anlitas Beatrice också som coach och utbildare inom områden såsom ledarskap, kommunikation och facilitering. Beatrice är GDQ certifierad samt certifierad coach EMCC och är i grunden beteendevetare, och har också en examen i ekonomi och marknadsföring. Hon har ett brett arbetsfält med uppdrag från olika branscher med inriktning mot att leda i förändring och få individer och team att samarbeta mot uppsatta mål. Beatrice arbetar bland annat med Pilkington, Akzo Nobel och Swedbank.

beatrice@lorensbergs.se
+46 705 61 01 61

EMCC DISC GDQ 920x200px
×