English
Resurs 1 Angelica5 1 web

Angelica Virdhage

Angelica är Digital Project Manager på Lorensbergs. Hon är beteendevetare med en examen från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor från Göteborgs universitet. Angelica ansvarar för utveckling och utformning av Lorensbergs utbildningsmaterial. Angelica har med sin beteendevetenskapliga bakgrund en djup kunskap om de områden Lorensbergs arbetar inom, och arbetar också med våra virtuella utbildningslösningar. Angelica har bott i engelsk- och spansktalande kulturer och talar därför båda dessa språk flytande.

angelica@lorensbergs.se
+46 707 47 79 40

×