English
Resurs 1 jeff

Jeff Cracower

Jeff är utbildad inom juridik och psykologi och efter att ha rest och arbetat världen över finns han nu i Sverige, där han i över ett decennium utbildat svenska och internationella chefer. De kulturella aspekterna av internationellt arbete är i hög grad närvarande i hans seminarier och workshops som handlar om presentationer, påverkan och förhandling. Även som konsult i affärs-och juridisk engelska har hans bakgrund visat sig ovärderlig. Jeff är en utomordentlig coach för den som vill utveckla såväl sin engelska inom sin profession som sitt sätt att kommunicera och påverka. Jeff, som ursprungligen kommer från Kanada, har under sina 12 år i Sverige arbetat som föreläsare och konsult. Uppdragen har genomförts inom såväl offentlig sektor som i det privata näringslivet, i Sverige och internationellt.

jeff@lorensbergs.se
+46 705 63 44 35

×